OMXSTO:ESSITY_B   ESSITY AB SER. B
Jag blir köpare när macd krokar upp , tror på 15% uppgång på två månader.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.