OMXSTO:ESSITY_B   ESSITY AB SER. B
Minskar mitt innehav och spelar på att vi stöter på patrull här och kursen vänder ner på dessa nivåer på samma sätt som vi gjort förut, skogsbränderna med påföljande materialbrist eldar på min syn på kortsikt :-)
Trade stängt: målet nått: Nöjer mig idag 208:-, jag misstänker istället att köpläge närmar sig.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.