OMXSTO:ESSITY_B   ESSITY AB SER. B
Pris bröt över trendlinje med rejäl kraft, och nu backar den lite "s.k. retest". Nu letar jag efter en lämplig entry för att köpa.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.