CME_MINI:ESU2022   E-MINI S&P 500 FUTURES (SEP 2022)
Gick in på en reversal med ca 1:1 RR. Inväntar nu NY open för trejd i rätt riktning.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.