Bitduke

ETHBTC: Climbing to resistance (0.025)

Lång
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
My ETHBTC long is doing well (opened pos . in previous idea) and I'm up 6% atm, but targeting higher, it should test 0.025 resistance zone .

Hit the "LIKE" button and follow to support, thank you.

Information is just for educational purposes, never financial advice. Always do your own research.
Trade stängt: målet nått: Trade closed, +9%! Looks bullish but I'll watch from the sidelines.


Trading Bot💰: https://twitter.com/BitcoindukeBot

Twitter ⏩: https://twitter.com/bitcoinduke
Telegram ⏩ : https://t.me/bitdukejournal

Sign up using my ref link to obtain access to my algos :
FTX (get 5% of fees back): https://ftx.com/#a=bitduke
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.