Adamnk

ETH/BTC - Som planerat

Lång
Adamnk Pro Uppdaterad   
COINBASE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
ETH har en tendens att överprestera BTC , dock har ETH legat väldigt lugnt senaste tiden. Nu har vi nått botten på vår trendlinje och precis som förutspått så började vi skjuta upp . Om samma mönster håller som tidigare så bör vi nå upp mot en 0.05 i ETH/BTC ratio. Den här grafen är väldigt intressant att följa för att se hur eth och btc för över stafettpinnen mellan varandra. När btc ligger lågt och konsoliderar brukar eth ta fart, och sedan även lägre altcoins. Nu idag verkar btc vakna något och ligger precis precis under 60k, bryter vi ut där så ska det bli intressant att följa kommande dagar. nyheter från både btc och eth's blockchains fortsätter att uppstå nästan varje dag, bäst att följa noggrant för det går snabbt.


Short term - Bullish ETH & BTC
Long term - Bullish ETH & BTC
Kommentera:
Håll koll nu, det kan vara dags för BTC att börja överprestera, kanske en pump påväg. nåt att hålla koll på
Kommentera:
Precis som förutspått har BTC fått luft i seglen. upp 5% eth runt 0.0% vid skrivandet stund.

Notera dock att det fortfarande finns chans att eth bryter ut, under sommaren kommer mycket positiva nyheter, så tro ej att denna kanal är given. Men just nu ser den ut att stämma bra.
Kommentera:
Vi har brutit ut som vi kände på oss, BTC gav 1 dags motstånd sen pumpade eth 10% dagen efter och har nu passerat vår kanal.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.