GurraL

ETH/BTC EW ide

Lång
COINBASE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
En EW analys på ETH/BTC grafen. Tror alltså att Ethereum kommer gå bättre än Bitcoin nu framöver. Den har nyss brutit upp från triangeln och jag tror på högre höjder
Första vågen upp börjar med en leading diagonal .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.