BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / U.S. Dollar
EthUsd börjat återhämta sig . Känns lite sen att komma in i om man tradear på lite längre sikt. 291 kan vara en intressant zon på kortare sikt.1H

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.