timporius

EW lekmannatid för ETH

BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum / U.S. Dollar
Still bullish för 2021!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.