Linus3230

Ethereum - Slakt

Kort
COINBASE:ETHUSD   Ethereum
Bröt sitt viktiga stöd kring $1700 och nu bör vi se $500-600
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.