COINBASE:ETHUSD   Ethereum / U.S. Dollar
Köparna behöver komma in för att konfirmera upptrenden. Får ETH högre toppar i volym så kan det gå snabbt upp till området kring $3260 då det är ett område med låg likviditet mellan $2800-$3260.
Bortsett från Fib. 50% så ser fib-nivåerna ut att vara rimliga motstånd och stöd, både upp och ned . Generellt gäller att Bitcoin ställer riktningen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.