Tobbe999

ETH Golden Cross?

Lång
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum
Tittade lite på Eth samt Btc och dom börjar se intressanta ut. Vi bygger högre bottnar i både kursen och Rsi. Vi har även fått en Golden Cross som i sig ger "köp signal". 1711 Vill vi bryta för vidare uppgång
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.