StaticHaze

Uppdatering Ethereum

Lång
StaticHaze Uppdaterad   
COINBASE:ETHUSD   Ethereum / U.S. Dollar
Ser tecken på en större rörelse. Volymen är svagt uppåt gående, kan den hålla i sig och fortsätta tillta så ser det intressant ut. MA50 som ser ut att kunna utmana och bryta igenom MA200. Ethereum har testat av FIB 38.2% för att sedan rekylerat ned och studsat på MA200.
I ett bullscenario så kan det om FIB 38,2% bryts gå snabbt upp mot $3300-3400.
Samtidig på nedsidan så har Fib 23,6% agerat stöd ett par gånger, bryts denna kan det gå snabbt ned till $2000-1900 då det är område med sämre likviditet, samt möjligtvis ett område med en hel del stolpossar som skulle kunna gå.

Förutom Fib 23,6% så har stöd etablerats kring $2560 och $2430 som skulle kunna agera vändpunkter i båda scenarierna.
Kommentera:
Kommentera: Här kan Elon Musk avgöra. Picture perfect i övrigt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.