Henrik-SMCTrading

EURAUD, BAT - men vad är det Egentligen som händer?

Utbildning
FX:EURAUD   Euro / Australiensisk dollar
Mönster i all ära. Jag gillar dem - men bara som konfluerande och ytterligare bekräftande verktyg. (Tillsammans med ex. RSI och Stochastic).
Jag tycker det är intressant med dels Harmoniska mönster men även "vanliga" mönster som Dubbeltopp/botten, H&S mfl.

Men att jag gillar dem beror inte på att de är vackra att se på eller har roliga namn.
För mig handlar det om vad de visualiserar.

När det då kommer till Harmoniska mönster och tex. BAT mönstret, som ni ser här på EURAUD, så visar den på något viktigare än en "D punkt där man tar ett trade".
Väldigt många gånger så hamnar "D punkten", eller Price Reversal Zone (PRZ), i anslutning till något helt annat - som har med marknaden och psykologin i marknaden att göra.

Om ni kikar till vänster, där mönstret har sin början (X punkten) - så har jag därifrån ritat in en grön zon.
Den här zonen representerar köpare, så kallade retail traders som du och jag, som har blivit kvar när större institut gått in och köpt stora volymer.
Så när priset kommer ner dit igen, så kommer många av dessa kvarlämnade köparna "triggas" och man får ofta en kraftig rekyl igen från detta område.
I vissa fall når priset nästan inte fram till zonen utan köparna hoppar på lite tidigare (handlar om ett par pips när man pratar valuta).

Varför blir reaktionen så skarp men så kort då?
Igen - större institutioner och banker är kanske inte intresserade av den nivån längre och ser gärna att priset tar sig ner till en nivå ännu längre ner.
Eller - så brukar man ofta se priset vända ner Ytterligare en gång ner mot denna zon (och då skapa en dubbelbotten eller sk. Typ 2 setup när man pratar Harmonisk trading).
Det som ofta brukar hända då är att man ser "spikar" nedanför tidigare botten. Varför? För att plocka ut retail traders Stop loss nivåer och komma in till ett bättre pris för
en lite större rörelse uppåt.

Det är därför man många gånger kan se just en liten initial reaktion på mönster och vid ett andra test tar sig priset betydligt längre (upp i detta fall).

Det är precis pga Detta som jag är intresserad av mönster - just för att de så tydligt visualiserar detta och man kan lättare skapa sig en förståelse för nivåerna samt
varför priset agerar som det gör - när det når fram dit.


Kommentera gärna om ni har andra erfarenheter, tycker annorlunda eller bara vill diskutera det hela lite. :)

Henrik Siverhall
SMC Trading

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
smctrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.