FX:EURAUD   Euro / Australiensisk dollar
Sälj på break
Kommentera: Ingen breakout = ingen trade

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.