FX:EURAUD   Euro / Australiensisk dollar
I expect EurAud targeting 1,5870/59 then 1,5997/6066 on the 4hr,daily should we target 1,6126.
Weekly still bearish .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.