FX:EURCAD   Euro / Kanadensisk dollar
EurCad,1h , Triangel utbrott upp och göra en dubbeltopp?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.