jan9011

Fibonacci på EurCad Weekly

Kort
FX:EURCAD   Euro / Kanadensisk dollar
Omvänd fib. med teorin rekyl vid 38,2% upp till 68,2% och sedan ner. Vände vid förra uppgången mellan 68,2 och 78,6. Motsvarande ser ut att hända på åt andra hållet vilket på LÅNG sikt skulle få ner paret mot 1,43 nivå.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.