Oscar1993

Utbrott ger ett möjligt trade

FX:EURCHF   Euro / Schweizisk franc
Priset har hamnat i konsolidering mellan ett stöd, och ett motståndsområde. Bryter priset någon av dessa zoner väntar jag på ett återtest av zonen för att sedan ta trade i utbrottets riktning.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.