Oscar1993

Ett till test av motstånd

FX:EURCHF   Euro / Schweizisk franc
Fick ett till trade på en motståndszon jag tradade förra veckan.

Priset gick ner i zonen och bildade divergens med RSI .
Entry skedde efter brott av topp på divergens (röd linje i RSI ).

Var lite försiktig med detta trade då det var rätt kraftig struktur till vänster och man såg tydligt hur priset hade lite problem att komma förbi denna nivå. Tillslut lyckades priset däremot och klättrade långsamt upp till mitt target och fick en 1:2.

Lite mer efterforskning och tydligare regelsättning så kan jag snart börja använda denna strategi live.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.