Henrik-PatternTrading

EURCHF, 1h, AB=CD och möjligt Butterfly mönster

FX:EURCHF   Euro / Schweizisk franc
Om vi börjar med att kika på underliggande trenden så är vi på daglig upplösning i något av en uppåtgående trend MEN vi kan ha en så kallad "Bearish reversal" - det vill säga att en vändning är på gång.
Den är ännu ej bekräftad där dock. På aktuell tidsupplösning (1h) har vi fått en bekräftad vändning.
Båda dessa säger mig att jag ska vara försiktig med att ta utökade mål och även hantera mina trades aggressivt.

Ett AB=CD mönster har precis färdigställts tillsammans med RSI Divergence - vilket i sig kan vara nog för vissa att ta ett trade. Men eftersom vi har ett Butterfly mönster precis under så valde jag att inte ta detta trade - dels det men även med tanke på möjlig nedåtgående trend som påbörjats. (Jag väljer sällan att ta trades emot trend).

Inväntar vidare test av hela PRZ och bekräftelse på att vi får en direkt reaktion innan jag eventuellt går in själv.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.