nilsjan53

EurGbp

Lång
nilsjan53 Uppdaterad   
FX:EURGBP   Euro/Brittiska pund
EurGbp söker rekyl upp
Kommentera:
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.