johanski

swing short low risk eurgbp

Kort
FX:EURGBP   Euro / Brittiskt pund
short eurgbp low risk swing
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.