UnknownUnicorn6096947

EURGBP - helt i linje med estimat

FX_IDC:EURGBP   Euro/Brittiska pund
Snabb översikt. Euron visar på bra styrka idag. Veckan startar med tydliga gröna staplar. Helt i linje med egen övertygelse. Tror det finns mycket styrka kvar i Euro mot Pundet i december. Brexit och osäkerheten omkring omedelbar framtid kommer bidra till vidare uppgång är min fortsatta gissning.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.