mtib

EURGBP - helt i linje med estimat

FX_IDC:EURGBP   Euro / Brittiskt pund
Snabb översikt. Euron visar på bra styrka idag. Veckan startar med tydliga gröna staplar. Helt i linje med egen övertygelse. Tror det finns mycket styrka kvar i Euro mot Pundet i december. Brexit och osäkerheten omkring omedelbar framtid kommer bidra till vidare uppgång är min fortsatta gissning.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.