Henrik-PatternTrading

EURGBP, Bat mönster aktivt trade.

Lång
FX:EURGBP   Euro / Brittiskt pund
Bara för ett par timmar sedan färdigställdes ett fint Bat mönster på EURGBP , 1h tidsupplösning.
Hela PRZ har testats och en direkt reaktion med RSI som bekräftelse.

2 positioner med standard prismål 38.2 och 61.8.
SL strax under X men flyttas upp till break even när första prismål uppnåtts.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.