Oscar1993

Nivå att ha koll på under veckan

Kort
FX:EURGBP   Euro/Brittiska pund
Jag har här markerat ut en supplyzon på 4h tf. Fin zon men är rätt långt ner i en trend men möter ändå reglerna jag har för en zon. Priset har stannat upp och gjort något av en "bottenformation" så finns risk att när priset bryter igenom topparna upp mot zonen att den har så mycket kraft att priset skjuter igenom zonen.
Pga detta är jag lite försiktig med denna zonen men får jag en trigger kommer jag gå kort.
Vid positionstagning får man vara extra försiktig med var traget hamnar då det kanske inte finns så mycket utrymme neråt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.