Cearajg

EURJPY idé

Lång
FX:EURJPY   Euro / Japansk yen
Inväntar studs emot supplyzon
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.