Henrik-PatternTrading

EURNOK, 4H, AB=CD mönster

Lång
FX:EURNOK   Euro / Norska kronan
Ett riktigt fint 1:1 AB=CD mönster blev just komplett på EURNOK 4h.
Enda "varningen" är det branta fallet ner till D-punkten = Tight SL.
Även RSI visar översålt och den lite mer restrektiva kan vänta på att den bryter upp över 20 (eller 30 för de som använder det).
Risken då är att man missar stor del av rörelsen. Som alltid - din plan och det Du har testat är det som bestämmer hur DU ska
ta ett trade.

Av den anledningen, dvs Min plan, väljer jag bara 1 position i detta fall - dvs. halva risken mot ett "normalt" trade med 2 positioner.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.