Henrik-PatternTrading

EURNZD, Daglig tidsupplösning, Ett struktur trade...

Kort
FX:EURNZD   Euro / Nyzeeländsk dollar
Några kanske redan har ett aktivt trade efter det tidigare testet av strukturen som bildar denna konsolideringszon.
Jag är det inte på grund av orsaker som inte har med själva setup:en att göra, och därför (enligt min plan) väntar jag på en ny setup.

Vi kanske inte ser en komplett dubbeltopp så entry strax nedanför, i den pågående rekylen, efter en candlestick bekräftelse eller liknande
kan bli en "trigger". Med en dubbel topp ser vi förmodligen RSI Divergence som ytterligare bekräftelse.

SL strax ovanför strukturen och åtminstone ett prismål nere vid struktur som har visat sig vara en beprövad vändpunkt flera gånger, även om
"zon" botten är lägre ner. En andra position kan vara vid den nedre delen eller ett trailing SL - kanske med en förhoppning att bryta neråt.
MIN bias är dock bullish , eftersom vi har en uppåtgående trend och det här är en typisk bullish flagga, så jag håller mina prismål inom zonen.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.