FX_IDC:EURSEK   Euro / Svensk krona
EurSek väntar på ett utbrott uppåt över rektangel upp till trendlinjer för att sedan kolla efter ev. kort

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.