CalvinFvand

EURTRY

Kort
CalvinFvand Pro+ Uppdaterad   
FX:EURTRY   Euro / Turkisk lira
Shorts Turkish lire
Kommentera: Konsolideringen har nu tagit för långt tid. Short setup CANCEL

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.