FX:EURUSD   Euro / USA-dollar


entry 3inside up , på en spik deman zon 1:a test av den,gå lång m 1,3a ,trail.stopl. säkrad vinst
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.