Rohed

Backtesting pågår,20210228

FX:EURUSD   Euro / USA-dollar


Tid Datum Test,av zon TF entry anledning Stoploss m.pris RR vinst br .E Säk.V Ant.d,H Typ, zon
18:00 2016-09-30 3 1h 1,12367 engulfing 1,12548 2atr 1,11751 1,3/1,2 3,51/2,63 xx x x 3 d,14 h Spikzon Supply

Målet var att gå kort på den här och körde även traling av stoploss med break E och säkrad vinst= låsa in den,
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.