Rohed

Backtesting nr.7,20210331

FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
3e test,standard,demand, 3inside up,,1,3/1,2,trailing stopl, breakeven o säkrad vinst lyckad gå lång
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.