FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
EurUsd på W-graf. Det finns en Marubozu som inte blivit "använd". Är det dags för det nu?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.