FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Avvaktar för att se ifall vi kan få en pullback till tidigare zon för att sen gå kort.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.