Felicia52

EURUSD Supply

Kort
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Andra test av sekundärtopp supplyzon. Entry på 1h 3 inside down. R:R 1:2
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.