UnknownUnicorn11599962

EURUSD London KKillzon Reflektion

FOREXCOM:EURUSD   Euro / USA-dollar
Tidigare postade Traden imorse gick i Stoploss efter 10 pips profit. Jag spekulerade en shift i marknaden idag efter weekly high, 1 standard deviation vad prick med Daily FvG 50% och liten imbalance det gav en reaktion ner, men enbart för att fylla 5M FvG och prick 09.00 kickar den upp, den gick upp till 2 standard deviation tillsammans med ett Orderblock och FvG som jag inte la märke till, min SL var straxt över second standard deviation. Men det räckte inte. Den konsoliderade sedan vid second deviation och byggde upp ordrar på båda sidorna inför New York, Min SL var redan hit så för mig spelade det ingen roll. High Impact på EUR kom vid 13.45 så EURUSD droppade fyllde FvG och ner till Orderblock (Och även droppade 1 standard diviation där min tidigare Entry var.)

New York killzone började och den gjorde run on Buyide liquidity. När den droppade 13.45 finns det traders som jagar priset och ser det som någon breake out eller vad de kallar det så de börjar panik sälja, därefter vänder priset tar ut deras Stop loss och gör "Breake Out" på ovansidan så där kommer det traders in som börjar köpa och har stop loss under senaste lowen. Centralbanken gör en liten BOS och breakar 5M low kommer upp fyller FvG med en Optimal Trade Entry (15.00) Och droppar. Jag tog min New York sell då knappt någon draw down alls. Time & Price.

U Welcome
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.