FOREXCOM:EURUSD   Euro / USA-dollar
Ser att EURUSD kan ta ut Clen Highs imorgon under london 08.00-11.00 ish , och under New York göra en Weekly Reversal, spekulerar även att EURUSD tar ut 1.21000 innan april, mer specifik runt 27-29:e April, IPDAS data ranges
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.