Rohed

Backtesting,nr.10,20210331

FX:EURUSD   Euro / USA-dollar3:e test botten zon,3 inside up,trailing stopl, breakeven, säkrad vinst,, lyckad trade,, gå lång
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.