FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Nu anser jag att RSI har nått 50 som ni kan se på en röd linje på RSI-indikatorn.

Där har jag ändrat min tankesätt och den kommer att förbli fortsatt uppåtgåendetrend på dagsgraf.
RSI pekaren kommer att bryta upp nedtrendlinje i indikatorn.

Priset kommer att gå upp till den röda streckade linjen ovanpå den stora och röda supply zonen.

Ännu mer Zoom in.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.