Rohed

Backtesting,nr.8,20210331

FX:EURUSD   Euro / USA-dollar2:a test,Standard supply zon, evening star,1,3/1,2,Trailing stopl.,break even,säkrad vinst,lyckad gå kort
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.