FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Veckovisa graf - 1W


1W - zonen har Oddsförsämrad Sekundär Struktuell Zon - Supply.

Zoomar man ut då syns det ca: 4 st bottnar där till vänster.

Det tyder på veckografens motstånd vi befinner i just nu.

Men jag tror priset kommer ändå gå ner en aning men kanske mot daglig motståndet innan priset fortsätter uppåtgående trenden.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.