teesen_

EURUSD nere o testar stöd

Kort
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Priset har tagit sig ner o testar just nu ett stödområde. Inväntar att stödet bryts och återtestas för o gå kort mot det ljusgröna området där likviditet borde finnas. Siktar på en 1:2 RR med SL baserad på ATR/fib 113.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.