FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
EurUsd på gång uppåt? Försöker komma in på rekyl i rektangel när indikatorer tillåter

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.