Rohed

Backtesting nr. 6,,20210331

FX:EURUSD   Euro / USA-dollar3e test,standard,demand, engulfing ,1,3/1,2,trailing,stopl,breakeven o säkrad vinst,lyckad,gå lång

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.