FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
EURUSD

20211227 och hoppas alla haft en fantastisk jul 🥰

Som alla vet är vi inne i en period där det inte hände så mycket men samtidigt en viktig tid!
Min analys är att kursen kommer vända nedåt runt 1.1390 - 1.1420 så just nu köper jag och jag kommer titta efter möjlighet att sälja runt 1400

Skriv gärna dina tankar i kommentaren.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.