FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
16:00 2016-05-12 2 1h 1,14051 test struktur,orderblock 1,14577 2atr 1,12475 1,3/1,2 3,02/2,55 xx x x 6 d,, 4 h
Standard supply
Break,struktur, entry på test av struktur , distribution fas.

Mål gå kort och nå en 1,3:a