Cylastrading

First real analys after days of training

Kort
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Its my first analys after days of training, took time to find a real support and a real resistens. So ill be thankful for any tips. What do u guys think?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.