Rohed

backtesting nr.4 20210331

FX:EURUSD   Euro / USA-dollar3:e test,Standard demand,zon,test av orderblock,1,3/1,2,trailling,stopl,breakeven o säkrad vinst,lyckad
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.